BOLLENSTREEK – In de bollenvelden kijken Engelse vogelbeschermers samen met Nederlandse bollenkwekers en vogelkenners naar het rijke vogelleven bij een geïnundeerd veld. Het onder water zetten van bollenpercelen om daarmee ziekten en plagen in de bodem te bestrijden, is een vinding van de Nederlandse bloembollensector en wordt al ruim 30 jaar toegepast. Daarnaast heeft deze biologische bestrijding een positief effect op het vogelleven.

Vogels houden van bollenvelden

Bloembollenvelden trekken allerlei vogels aan die het op andere plaatsen in Nederland vaak moeilijk hebben. Typische bollenvogels zijn onder meer de kievit, de scholekster, de veldleeuwerik en de gele kwikstaart. Deze vogels broeden met veel succes tussen de tulpen, narcissen en hyacinten. Het is nauwelijks bekend dat het rijkste vogelgebied van Nederland niet in een natuurgebied ligt, maar in de Bollenstreek.

Wil je weten wat typische bollenvogels zijn, bezoek dan deze pagina van Vroege Vogels.

 

Medewerkers van de Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) zijn in Nederland voor ‘inundatieles’ van bloembollenkwekers. De RSPB bezit in Engeland veel land en verhuurt dat deels aan agrariërs. Met kennis uit de Nederlandse bloembollensector wordt straks ook in Engeland gewerkt aan duurzaam bodembeheer.

Fotocredit: VidiPhoto